Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κας Κωνσταντινοπούλου Αγγελικής