Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Ηλία Στρεπέλια (Ορθή Επανάληψη)