Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κας Κατσούδα Μαρίας

Η δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων κας Κατσούδα Μαρίας με θέμα "Data Mining: Αλγόριθμοι ανίχνευσης ακραίων τιμών και εφαρμογή αυτών σε επιχειρηματικά δεδομένα" θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21/02/2018 και ώρα 12:30 μ.μ στην αίθουσα Συνεδριάσεων του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. 
Η τριμελής επιτροπή:
Βουτσινάς Βασίλειος (επιβλέπων) 
Γιαννίκος Ιωάννης 
Μυλώνη Βαρβάρα