Ανακοίνωση για παρουσίαση μεταπτυχιακής διατριβής

Την Παρασκευή 16/2/2018 και ώρα 10:30 θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνελεύσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διατριβής του κ. Βασίλειου Τριανταφύλλου με τίτλο:

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στην Εκπαίδευση και διασφάλιση ιδιωτικότητας και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μελέτη περίπτωσης myschool.

η οποία εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη της τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από την κα. Δέσποινα Καραγιάννη, τον κ. Παύλο Πέππα και τον κ. Ιωάννη Σταματίου (επιβλέπων).