ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Η δημόσια παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της φοιτήτριας του Μ.Π.Σ. ΜΒΑ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων κας. Μπάτσικα Δήμητρας με θέμα:

"Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ",

θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:00 στην Αίθουσα Συνελεύσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Ο επιβλέπων καθηγητής,

Μπέλλας Αθανάσιος