ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΒΑ -ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, κ. Ρίζου Ιωάννου, με θέμα:«Εργασιακό Άγχος και οι Συνέπειές του στην υγεία των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας» θα γίνει την Τρίτη 06 Φεβρουαρίου 2018  και ώρα 12:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή

Παπαδημητρίου Δήμητρα (Επιβλέπουσα καθ.)

Μυλώνη Βαρβάρα

Πολυχρονίου Παναγιώτης