Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής

Η δημόσια παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της φοιτήτριας του Μ.Π.Σ. ΜΒΑ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων κας. Ελένης Χρυσομάλλη με θέμα:

"Agile Methodologies & Scrum-When is a team ready to start using it?"

θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Συνελεύσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα Μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής

Σταματίου Ιωάννης (επιβλέπων)
Πέππας Παύλος
Καραγιάννη Δέσποινα