ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων κας Παρασκευής Παράσχη με θέμα:"AIRPORT BUSINESS EXCELLENCE - A HOLISTIC APPROACH TO PERFORMANCE MANAGEMENT" θα γίνει την Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11:30 στην Αίθουσα Τηλεδιασκέψεων της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Κτίριο 11 του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών,  του Πανεπιστημίου Πατρών.