ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΒΑ"

Το μάθημα της κας Μυλώνη  "Διοίκηση Επιχειρήσεων" (ΜΒΑ) αναβάλλεται για σήμερα 2/10/2017 για λόγους υγείας της διδάσκουσας. Το μάθημα θα αναπληρωθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.