ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ MBA

Η γραπτή εξέταση των φοιτητών για το ΜΒΑ, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 18:00-20:00 στις αίθουσες ΠΑΜ15, ΠΑΜ3 και ΠΑΜ4 του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.