Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του κ. Αλέξανδρου Αγγελόπουλου

Την Τετάρτη 31.05.2017 και ώρα 15:00 στην αίθουσα ΠΑΜ3 θα γίνει δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του φοιτητή Αλέξανδρου Αγγελόπουλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (Μ.Β.Α.) με τίτλο "Η χρήση των τεχνικών εξόρυξης από δεδομένα (data-mining) στην ανάλυση ερωτηματολογίων - εφαρμογή στην ανάλυση ερωτηματολογίων για τη διάγνωση του αυτισμού " ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Β.Βουτσινά, Ι.Γιαννίκο και Ι.Σταματίου.