Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του κ. Διαμαντόπουλου Αλέξανδρου

Την Τετάρτη 17.05.2017 και ώρα 11:30 π.μ.στην αίθουσα συνεδριάσεων (δίπλα από την γραμματεία) θα γίνει δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του φοιτητή ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (Μ.Β.Α.) με τίτλο "Δομικά Υποδείγματα εξισώσεων: Εφαρμογή στην απόδοση των φοιτητών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στις Ποσοτικές Μεθόδους" ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Αναπληρωτή Καθηγητή Ανδρουλάκη Γεώργιο (επιβλέπων καθηγητής), Καθηγητή Βουτσινά Βασίλειο, Αναπληρωτή Καθηγητή Σταματίου Ιωάννη.