Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κας Κατερίνας Καποτά

Την Τρίτη 23.05.17 και ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα ΠΑΜ3, θα γίνει δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας, της φοιτήτριας Κατερίνας Καποτά, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-MasterinBusinessAdministration (M.B.A.) με τίτλο «Η Διαχείριση Γνώσης σε ελληνικές επιχειρήσεις εντάσεως γνώσης (KIF): Μια εμπειρική μελέτη», ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους :  κκ Δ. Παπαδημητρίου (επιβλέπουσα), Β. Μυλώνη, Π. Πολυχρονίου