Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του κ.Σπύρου Αθανασόπουλου

Την Τρίτη 23.05.2017 και ώρα 10:00 π.μ.στην αίθουσα ΠΑΜ3 θα γίνει δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του φοιτητή Σπύρου Αθανασόπουλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (Μ.Β.Α.) με τίτλο “Θεωρία Παιγνίων στις Διεθνείς Σχέσεις" ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Ανδρέα Νεάρχου, Παύλο Πέππα, και Γιάννη Σταματίου.