ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ MBA ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ