Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του κ. Μπαρούνη Κωνσταντίνου

Την Τρίτη 30.05.2017 και ώρα 11:30 π.μ.στην αίθουσα ΠΑΜ3 θα γίνει δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του φοιτητή Μπαρούνη Κωνσταντίνου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (Μ.Β.Α.) με τίτλο "Ελληνικές Μικροπολυεθνικές" ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Βαρβάρα Μυλώνη, Αντώνη Γεωργόπουλο και Γιώργο Οικονομάκη.