ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΒΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΒΑ

(ΑΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2015-2016)

Υπενθυμίζεται, ότι με βάση το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού ΜΒΑ η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται κατά την διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου (τρίτο εξάμηνο φοίτησης) και ολοκληρώνεται με την υποχρεωτική παρουσίαση της εργασίας στα τέλη του Ιανουαρίου, με βάση το πρόγραμμα που έχει ήδη ανακοινωθεί, ώστε να πραγματοποιηθεί απονομή πτυχίου το Μάρτιο του 2017.

Σε εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις, ο φοιτητής μπορεί να αιτηθεί στη ΓΣΕΣ για παράταση του χρονικού διαστήματος ολοκλήρωσης της διατριβής. Συνεπώς παρακαλούνται όσοι φοιτητές προγραμματίζουν να αιτηθούν παράταση ολοκλήρωσης της διατριβής να καταθέσουν εγγράφως και τα ανάλογα παραστατικά τα οποία τεκμηριώνουν τις ειδικές συνθήκες αδυναμίας εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης της διατριβής, ώστε να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από τη ΓΣΕΣ.

Εκ της Γραμματείας