ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ)