ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΒΑ

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα των Μεταπτυχιακών φοιτητών έχουν ξεκινήσει απο τις 3/10.