Πρόγραμμα Εξεταστικής ΜΒΑ Σεπτεμβρίου 2016 (με επιτηρητές)