ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μ.Β.Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016