Παρουσιάσεις Προόδου Υποψηφίων Διδακτόρων Περιόδου 2015-16