ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μ.Β.Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015