Εξέταση μαθήματος Μάρκετινγκ (Α' εξαμ) ΜΒΑ

Η επαναληπτική εξέταση στο μάθημα «Μάρκετινγκ» (Α’ εξαμήνου ΜΒΑ) θα γίνει την Τετάρτη 16/09/2015 και ώρα 18:00 στην αίθουσα ΠΑΜ 3.

Εκ της Γραμματείας