ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μ.Β.Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015