ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΒA

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής επιθυμεί να παρουσιάσει την διπλωματική εργασία του, μπορεί να το κάνει και στις 10 Ιουνίου και ώρα 12:00 πμ στην ΠΑΜ 3

(εναλλακτική ημερομηνία παραμένει η 8 Ιουλίου).

 Παρακαλούμε να ενημερώσετε την Γραμματεία.

Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.