ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΒΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    ΜΒΑ

Παρακαλούνται οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές του Γ’ Εξαμήνου να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος για την Ανανέωση Εγγραφής, την Συμπλήρωση του Εντύπου της Διπλωματικής τους Εργασίας και τον Ορισμό του Επιβλέποντος Καθηγητή.

Από 02-06-2015 έως και 10-06-2015