Ανακοίνωση για τα μαθήματά ΜΒΑ: «Τουριστικό Μάρκετινγκ» και «Διοίκηση Τουρισμού»

Ανακοίνωση

Λόγω απουσίας του διδάσκοντα κ. Δημήτρη Κούτουλα στο εξωτερικό, δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματά του στο ΜΒΑ «Τουριστικό Μάρκετινγκ» και «Διοίκηση Τουρισμού» στις 2 και 3 Μαρτίου 2015.