ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ MBA

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΣΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ MBA ΟΤΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "MARKETING" ΘΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 17-19  ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΜΑΓΓΑΝΑΡΗ.