ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ MBA 2014-2015 ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Ο κατάλογος των επιτυχόντων του MBA 2014-15 ανα κατεύθυνση βρίσκεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.