ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ E-CLASS

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών, η πλατφόρμα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης "eClass" του Πανεπιστημίου Πατρών (https://eclass.upatras.gr), δεν θα είναι διαθέσιμη την Κυριακή 31 Μαΐου από 08:00 έως 12:00, λόγω αναβάθμισης του λογισμικού Open eClass από την έκδοση 3.8.1 στην 3.8.2

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  Δικτύων & Μηχανοργάνωσης

Θεόδωρος Σερεμέτης