ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID – 19

 Πάτρα, 22 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID – 19

Τα τέσσερα διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) για τη χρήση του λογισμικού Skype for Business πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία την Παρασκευή και το Σάββατο 20 και 21 Μαρτίου 2020. Η συνολική διάρκεια των σεμιναρίων ήταν μεγαλύτερη από επτά ώρες και τα παρακολούθησαν περισσότερα από 300 μέλη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ευχαριστούμε το Τμήμα Δικτύων για την υποστήριξη του τεχνικού μέρους των σεμιναρίων, και όλους και όλες τις συναδέλφους που τα παρακολούθησαν, και με την ενεργή συμμετοχή τους ανταλλάχθηκαν απόψεις για καλές πρακτικές.

Μετά την εβδομάδα πιλοτικής εφαρμογής στην οποία έχουν ήδη γίνει αρκετές εκατοντάδες διαδικτυακές διαλέξεις και αναπληρώσεις μαθημάτων, από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου ξεκινά η πλήρης μετάπτωση των θεωρητικών μαθημάτων και του θεωρητικού μέρους των εργαστηριακών μαθημάτων στο σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Υπενθυμίζουμε ότι τα υλικά για το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα ανανεώνονται και θα εμπλουτίζονται συνεχώς και είναι διαθέσιμα στον δικτυακό χώρο «Εκπαιδευτική λειτουργία την εποχή του Covid-19» (https://eclass.upatras.gr/courses/EE994/).

Εκ μέρους της Επιτροπής,
Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Καθηγητής Νικόλαος Καραμάνος