Διενέργεια συνεντεύξεων για συμμετοχή στο Erasmus+

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεις (ΤΔΕ) που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, προσκαλούνται να λάβουν μέρος σε ειδική συνέντευξη προκειμένου να αξιολογηθεί και να μοριοδοτηθεί η κάθε αίτηση.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων με την επιτροπή συντονισμού Erasmus+ του ΤΔΕ θα πραγματοποιηθούν μέσω Skype τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου.

Κάθε υποψήφιος/υποψήφια παρακαλείται να στείλει μέσω email στον κ. Δημήτρη Κούτουλα () τη διεύθυνση του/της στο Skype (Skype ID) και να είναι διαθέσιμος/διαθέσιμη online τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου, στο διάστημα 12:00-14:00, προκειμένου να διενεργηθεί η απαιτούμενη ατομική συνέντευξη.