ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ήδη συγκροτήσει επιτροπή για την αντιμετώπιση των συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊoύ COVID-19 στην εκπαιδευτική του λειτουργία και τη συνέχιση της ομαλής πορείας της εκπαίδευσης των φοιτητών του σε όλα τα προγράμματα σπουδών, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου. Η επιτροπή αποτελείται από τους: Νίκο Καραμάνο, Καθηγητή, Αναπληρωτή Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων (συντονιστής), Σταύρο Κουμπιά, Καθηγητή, ΠρόεδροΤμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ευστράτιο Γαλλόπουλο, Καθηγητή, Πρόεδρο Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Βασίλειο Κόμη, Καθηγητή, Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Νικόλαο Αβούρη, Καθηγητή, Συντονιστής Κέντρου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πολυμέσων, Αθανάσιο Καραλή, Καθηγητή, Συντονιστή Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης, Μιχαήλ Ξένο, Καθηγητή, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης, Θεόδωρο Σερεμέτη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης, Χρήστο Βαλή, Τεχνικό Προσωπικό της Διεύθυνσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης και Ιωάννη Αντωνόπουλο, Τμήμα Δικτύων Δεδομένων, Φωνής.

Η αντιμετώπιση των συνεπειών από τη διακοπή λειτουργίας γίνεται με βάση συγκεκριμένο οδικό χάρτη, με γνώμονα αφενός την αναπλήρωση των μαθημάτων που δεν πραγματοποιούνται και αφετέρου τη διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, αλλά και τη σύννομη λειτουργία του με βάση τις προϋποθέσεις που το ισχύον νομικό πλαίσιο καθορίζει. Για το σκοπό αυτό, από την αναστολή της λειτουργίας του είχαν εκπονηθεί συγκεκριμένα σχέδια για τη μερική μετάπτωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας σε μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, θα αξιοποιηθούν όλες οι υποδομές που το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει, όπως ψηφιακά μαθήματα (διδακτικό υλικό, βιντεοδιαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, κλπ.) που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, πλατφόρμες εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας και συνεργασίας καθώς και οι υφιστάμενες δομές (Κέντρο Δικτύων, Κέντρο Δια βίου Μάθησης, Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πολυμέσων, Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης) με το κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινό τους δυναμικό.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά και την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α55/11-3-2020), στην οποία σαφώς ορίζεται ότι επιτρέπεται η διενέργεια των μαθημάτων με μέσα και μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο Πατρών αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους και δομές καθώς και τη συσσωρευμένη εμπειρία του εκκινεί άμεσα τη διεξαγωγή μαθημάτων μέσω των συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Με βάση τα συστήματα αυτά, θα διεξάγονται τα μαθήματα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων από τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας και, σύμφωνα με το υπάρχον χρονοδιάγραμμα, θα υπάρξει σταδιακή ενσωμάτωση και των προπτυχιακών μαθημάτων με στόχο να ολοκληρωθεί η επανέναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Αναλυτική ενημέρωση του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών θα γίνει με σειρά ανακοινώσεων τις επόμενες ημέρες.

Ειδικότερα, σε πρώτη φάση θα δοθεί έμφαση στην αναπλήρωση των μαθημάτων που δεν έγιναν αλλά και στη διεξαγωγή όσων μαθημάτων μπορούν να διεξαχθούν μέσω των συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Για τα υπόλοιπα μαθήματα (εργαστηριακά, κλινικά, πρακτικές ασκήσεις, κ.ά) θα υπάρξουν κατάλληλες διευθετήσεις, ανάλογα με τις πιθανές ρυθμίσεις που θα εξαγγελθούν από το Υπουργείο και την εξέλιξη των έκτακτων μέτρων. Σε κάθε περίπτωση πρώτη προτεραιότητα του Πανεπιστημίου Πατρών είναι η ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου από όλους τους φοιτητές.

Είναι αναγκαίο οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Ιδρύματος να χρησιμοποιούν τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ιδρύματος (upnet.gr) και να εγγράφονται στην πλατφόρμα e-class σε όλα τα μαθήματα που επιλέγουν για το εαρινό εξάμηνο.

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων παρακαλούνται έως την επόμενη Τετάρτη να αποστείλουν καταστάσεις με τα μαθήματα στα οποία (α) είναι αναγκαίο να δοθεί προτεραιότητα (λ.χ. θεωρητικά/υποχρεωτικά μαθήματα), (β) δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και (γ) δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν με κανέναν τρόπο (λ.χ. πρακτική άσκηση σε δομές των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί).

Έως τη Δευτέρα θα έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνικές διευθετήσεις και θα είναι εφικτή η αναλυτικότερη ενημέρωση των μελών του διδακτικού προσωπικού όλων των κλάδων.

Αναλυτική ενημέρωση του διδακτικού προσωπικού και του φοιτητικού σώματος θα γίνει με σειρά ανακοινώσεων τις επόμενες ημέρες.

 

Ενημέρωση από:

Πρύτανι Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγήτρια Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου

Αναπληρωτή Πρυτάνεως, Καθηγητή Νικόλαο Καραμάνο