Ανακοίνωση - ΦΕΚ 731/9.3.2020 (τ. Β')- Απόφαση 2: Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16397

Πάτρα, 10 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Προς τα μέλη της Πανεπιστημιακής ΚοινότηταςΣας αποστέλλουμε το αριθμ. ΦΕΚ 731/9.3.20 τ. Β' Απόφαση 2: Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16397 , για ενημέρωσή σας.

 


Η Πρύτανις

Καθηγήτρια Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου