Ώρες γραφείου Δ. Κούτουλα μέσω Skype

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Δ. Κούτουλα όσες ημέρες παραμένει κλειστό το Πανεπιστήμιο, μπορούν να τον καλέσουν μέσω Skype τόσο τις προβλεπόμενες ώρες γραφείου όσο και κάποιες επιπρόσθετες ώρες στο ακόλουθο Skype ID: dr.koutoulas

Συγκεκριμένα, θα είναι διαθέσιμος ως εξής:

- Τρίτη, 10 Μαρτίου: 15:00-16:00 (προβλεπόμενη ώρα γραφείου

- Τετάρτη, 11 Μαρτίου: 12:00-14:00 (προβλεπόμενες ώρες γραφείου)

- Παρασκευή, 13 Μαρτίου: 10:00-12:00 (έκτακτες ώρες γραφείου)

- Δευτέρα, 16 Μαρτίου: 10:00-12:00 (έκτακτες ώρες γραφείου)

- Τρίτη, 17 Μαρτίου: 15:00-16:00 (προβλεπόμενη ώρα γραφείου

- Τετάρτη, 18 Μαρτίου: 12:00-14:00 (προβλεπόμενες ώρες γραφείου)