Νέα μέτρα προστασίας για την εξάπλωση του Κορωνοϊού 8/3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

Αγαπητές, Αγαπητοί,

Σας αποστέλλουμε το αριθμ.ΦΕΚ 725/8.3.2020 (τ. Β')   νέων μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού για ενημέρωσή σας και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα σας σταλούν λεπτομέρειες.

Η Πρύτανις

Καθηγήτρια Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου