Ανακοίνωση κας Καραγιάννη

Οι ώρες γραφείου 05 και 06/03 και καθώς και το μάθημα στρατηγικό μάρκετινγκ της 06/03/20 της Δρς Καραγιάννη Δέσποινας δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω ασθενείας της.