ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ. Κούτουλα - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τα μαθήματα προπτυχιακού και ΜΒΑ καθώς και οι ώρες γραφείου του Δ. Κούτουλα κατά την εβδομάδα 3-6 Μαρτίου θα γίνουν κανονικά.