Μαθήματα και ώρες γραφείου Δ. Κούτουλα

Τα μαθήματα προπτυχιακού και ΜΒΑ καθώς και οι ώρες γραφείου του Δ. Κούτουλα κατά την εβδομάδα 2-6 Μαρτίου θα γίνουν κανονικά.