Αναστολή μετακινήσεων σπουδαστών,εκπαιδευτικών,εκπαιδευομένων στην Ιταλία.