Αναστολή προγραμματισμένων εκπαιδευτικών εκδρομών στην Ιταλία