Αναβολή ωρών γραφείου κ Γκίλλα

Οι ώρες γραφείου του κ. Γκίλλα αύριο 18/02/2020 θα αναβληθούν. Θα βγει ανακοίνωση για την αναπλήρωση τους