Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κ. Γεωργόπουλου

Αυτή την εβδομάδα τα μαθήματα του κυρίου Γεωργόπουλου Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων και Τραπεζική Ανάλυση & Χρηματοδότηση στο Προπτυχιακό, και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις στο M.B.A αναβάλλονται λόγω απουσίας του στο εξωτερικό