Βρέθηκε πορτοφόλι

Βρέθηκε πορτοφόλι στην ΠΑΜ 15 και βρίσκεται στην Γραμματεία του Τμήματος