ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΚΛΕΙΔΙΑ

Βρέθηκαν κλειδιά στην ΠΑΜ 15 .Τα κλειδιά έχουν παραδοθεί στη γραμματεία του τμήματος.Ο ιδιοκτήτης τους καλείται να τα παραλάβει.