Αναβολή ωρών γραφείου κ.Γκίλλα

Οι ώρες γραφείου του κ. Γκίλλα δεν θα πραγματοποιηθούν αυτή την Πέμπτη (06/02/2020). Θα μεταφερθούν την Τρίτη (11/02/2020) στις 16.30-18.30.