Αλλαγή ωρών γραφείου

Οι ώρες γραφείου του κ. Ζησιμόπουλου μετατίθενται για την τρέχουσα εβδομάδα από Δευτέρα 18:00 με 20:00, την Τετάρτη 11:00 με 13:00.