ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΚΛΕΙΔΙΑ

Βρέθηκαν κλειδιά στην ΠΑΜ 4 .Τα κλειδιά έχουν παραδοθεί στη γραμματεία του τμήματος.Ο ιδιοκτήτης τους καλείται να τα παραλάβει.