Ώρες γραφείου κ. Γκίλλα Πέμπτη 23/01

Οι ώρες γραφείου του κ. Γκίλλα για αυτή την Πέμπτη 23/01/2020 θα μεταφερθούν στις 15.00-17.00